Risk değerlendirmesi nedir?

Risk değerlendirmesi işyerinde var olan ya da dışardan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan  faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek değerlendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılan  çalışmaları içermektedir. Risk değerlendirilmesi  adımda gerçekleştirilir.

  1. Tehlikelerin tanımlanması
  2. Risklerin belirlenmesi  ve analizi
  3. Risk kontrol adımları
  4. Denetim, izleme ve yenileme,
  5. Dokümantasyon

İşyerinin tehlike sınıfı ne olursa olsun   işyerinizin risk değerlendirmesinin yapılmış olması yasal  bir zorunluluktur.

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir

Tecrübeli uzman ve hekim  kadromuz ile işyerinizin risk değerlendirme ekibini oluşturmak ve  risk değerlendirme çalışmasını hazırlamak için hemen bizimle iletişime geçiniz.

whatsapp