KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON REHBERİNE DAİR TEBLİĞ

 
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON 
REHBERİNE DAİR TEBLİĞ
 
 
Amaç
Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 09/02/2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 09/02/2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” kapsamındaki kişisel koruyucu donanımların CE belgelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için hangi kategoriye dahil olduklarını belirlemektir.
 
Üreticinin Sorumluluğu
Madde 2- Bu Tebliğ, “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”nin uygulanmasını kolaylaştırmak için çıkarılmıştır. Doğru uygunluk değerlendirme işlemini seçmek üreticinin sorumluluğundadır.
 
Kategori-0
Madde 3-“Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlar, Kategori-0 olarak sınıflandırılır.
 
Kategori- I
Madde 4- Tasarımcı tarafından, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında farkedilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar, Kategori-I olarak sınıflandırılır.
Kategori-I’e dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”nin 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde, üreticinin sorumluluğu kendi üzerine olarak, AT  uygunluk beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır.
 
Kategori- II
Madde 5- Kategori-I ve Kategori-III’ün dışında kalan tüm kişisel koruyucu donanımlar, Kategori-II olarak sınıflandırılır.
Kategori-II’ye dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”nin 12 nci maddesinde belirtildiği şekilde, onaylanmış kuruluş tarafından model kişisel koruyucu donanım için AT tip inceleme belgesi düzenlendikten sonra, üretici tarafından AT uygunluk beyanı düzenlenmesi esasına göre yapılır.
 
Kategori-III
Madde 6- Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar, Kategori III olarak sınıflandırılır. 
Kategori-III’e dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”nin  11 inci maddesinde belirtildiği şekilde, onaylanmış kuruluş tarafından model kişisel koruyucu donanım için AT tip inceleme belgesinin  düzenlenmesini takiben, AT tip incelemesini yapan veya bir başka onaylanmış kuruluşun üretilen kişisel koruyucu donanımların kalite kontrolünü yaparak üreticiye kalite kontrol belgesini vermesinden sonra, üreticinin AT uygunluk beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır. 
Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerine Uygunluk
Madde 7- Kişisel koruyucu donanımlar, hangi belgelendirme kategorisinde olurlarsa olsunlar, “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”nin EK-II bölümünde belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olarak tasarlanmak ve üretilmek zorundadırlar.
 
Onaylanmış Kuruluşların Yükümlülüğü
Madde 8- AT tip incelemesini yapacak olan onaylanmış kuruluşun aşağıdaki hususları yerine getirmesi zorunludur:
a) Tek parçadan oluşmuş kişisel koruyucu donanımın, ilgili temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olduğunu teyid etmek,
b) Birkaç parçadan oluşmuş kişisel koruyucu donanımın, parçalarının bazıları üzerinde yapılmış olan testleri gözönüne alarak, onaylanmış kuruluşun yapmış veya kabul etmiş olduğu testleri tekrar etmeden,  temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olduğunu teyit etmek ve parçaların birleştirilmesinden dolayı gereken ek testleri yapmak
 
Kategorizasyon Tablosu
Madde 9- “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” kapsamında bulunan ve tüm tasarımcı ve üretici, gerçek ve tüzel kişilerin dikkate almaları gereken ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili olan Kategorizasyon Tablosu aşağıda verildiği gibidir: 
 
Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Tipi BELGELENDİRMEKATEGORİSİ GEREKÇE
(Bu Tebliğ Ek’ine göre)
 
1. İŞİTMEYİ KORUYUCU DONANIMLAR
 
1.1.İşitmeyi Koruyan Tüm Donanımlar
(Kulak içine ve dışına takılanlar) II
 
2. GÖZ KORUYUCU DONANIMLAR
 
2.1 Tüm göz koruyucuları ve filtreleri II
 
Hariç olanlar (Kategori II dışında kalanlar)
2.2 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri. III 3.3.4
2.3 İyonlaştırıcı radyasyona karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri III 3.3.3
2.4 Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri 
 
III 3.3.7  
2.5 Yüzme ve/veya dalgıç gözlük ve maskeleri 
I 3.1.1
2.6 Sadece güneş ışığına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri, özel veya mesleki kullanım için güneş gözlükleri (Düzeltici olmayan)) I 3.1.6
2.7 Her türlü kayak gözlükleri, (Düzeltici olanlar hariç) I 3.1.6
2.8 Düzeltici güneş gözlükleri dahil, düzeltici gözlükler
Açıklama: Güneş ışığı dışında koruma sağlayan (Örneğin: darbe, aşınma, fırlamaya karşı) düzeltici gözlükler sadece koruyucu özelliklerine göre söz konusu riske karşılık gelen KKD kategorisine göre sınıflandırılır. 0 Tıbbi kullanım
2.9  2 ve 3 tekerli motorlu araçlar için tasarlanmış ve üretilmiş baret siperlikleri 0 2.5
 
 
 
KKD TİPİ BELGELENDİRMEKATEGORİSİ GEREKÇE
 
 
3. YÜKSEKTEN DÜŞMEYE KARŞI KORUYUCU DONANIMLAR
 
3.1 Yüksekten düşmeye karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş, özel veya mesleki kullanım için (yüksekte çalışma, tekneden düşme, dağcılık, kaya tırmanma, mağaracılık v.s.) tüm koruyucu donanımlar.
Açıklama: Bu kategori yüksekte ve destekli çalışma (emniyet kuşağı, bacak bantları, kemerler v.s.) donanımını da kapsar. Bu donanım emniyet kuşağı (Bacak bantları, omuz bağları v.s.) ve yapı veya kaya yüzeyinin tamamlayıcı parçası olan bağlama noktaları hariç, kişiyi yapıya bağlama amaçlı aksesuarları da kapsar. 
 
 
 
 
 
 
Örneğin:
- Mesleki kullanım için kancalı ip, seyyar düşme engelleyicileri, karabinerler, enerji soğurucuları v.s.
- Dağcılık, kaya tırmanması ve mağaracılık için; bağlayıcılar (basit halat) yukarı tırmanmak için halat (çift halat, sapan, tırmanma karabinerleri, ip mengeneleri, takozlar, pitonlar, buz pitonları, yapay tırmanma duvarlarında kullanılan yakalama gereçleri v.s.) III 3.3.6
Hariç Olanlar: (Kategori III dışında kalanlar)
3.2 Yüksekteki konumlara giriş ve çıkışlar için donanımlar (vinç sandalyesi, hız kontrol sistemi olmayan desandreler v.s) 0 KKD değil
3.3 Tırmanma, kaya tırmanması ve mağaracılık için donanımlar (buz baltası, çekiçler, hız kontrolü olmayan desandreler, iple tırmanma donanımı v.s) 0 KKD değil
3.4 Paraşütler, yamaç paraşütleri v.s ile kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş  ve amaç dışı kullanımı olmayan destek donanımı (emniyet kuşağı v.s.) 0 KKD değil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KKD TİPİ BELGELENDİRMEKATEGORİSİ GEREKÇE
 
 
4. BAŞ KORUYUCU DONANIMLAR
 
 
4.1 Spor kaskları dahil tüm baretler II
Hariç olanlar: (Kategori II dışında kalanlar)
4.2 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş baretler. III 3.3.4
4.3 Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş baretler. III 3.3.7
4.4 Başın derisini korumak üzere tasarlanmış ve üretilmiş baretler. I 3.1.5
4.5 Yarış kaskları dahil, 2 veya 3 tekerlekli motorlu araç binicilerini korumak üzere tasarlanmış ve üretilmiş baretler. 0 2.5
4.6 Silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri tarafından kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş miğferler. 0 2.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KKD TİPİ BELGELENDİRMEKATEGORİSİ GEREKÇE
 
 
5. YÜZÜ KISMEN VEYA TAMAMEN KORUYUCU DONANIMLAR
 
 
5.1 Tüm donanımlar II
Hariç olanlar: (Kategori II dışında kalanlar)
5.2 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar. III 3.3.4
5.3 Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve  üretilmiş donanımlar. III 3.3.5
5.4 Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar. III 3.3.7
5.5 Yarış siperlikleri dahil, 2 veya 3 tekerlekli motorlu araç binicilerinin,  baretle birlikte kullanımı için tasarlanmış ve üretilmiş siperlikler.  0 2.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KKD TİPİ BELGELENDİRMEKATEGORİSİ GEREKÇE
 
6. KORUYUCU GİYSİLER
 
6.1 Özel koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar II
Hariç olanlar: (Kategori II dışında kalanlar)
6.2 Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar III 3.3.7
6.3 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir)aksesuarlar III 3.3.4
6.4 Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar III 3.3.5
6.5 Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sınırlı* koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar 
* Üretici, ürünün neye karşı ve ne kadar süre koruma sağladığını belirtecektir. III 3.3.3
6.6 Atmosferden tam yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya    (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar III 3.3.2’ye denk
6.7 Mesleki kullanımda olağanüstü veya aşırı olmayan hava şartlarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar I 3.1.4
6.8 Yüzeysel mekanik etkilere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler  ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar I 3.1.1
 
 
 
 
6.9 Kullanıcıları 50 oC’yi geçen sıcaklıklara veya tehlikeli darbelere maruz bırakmayan sıcak parçaların işlenmesinden doğan risklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar
 
 
 
I
 
 
 
3.1.3
6.10 Kurşun geçirmez giysi ve yelek, biyolojik kirlenme veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruyan giysi dahil. Silahlı Kuvvetler ve Emniyet güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar 0 2.1
6.11 Özel kullanım için olağanüstü veya aşırı olmayan hava koşullarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar 0 2.3
6.12 Üniforma dahil normal giysi ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarları veya spor kıyafetleri ve/veya aksesuarları (özel koruma sağlamayan) 0 2.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KKD TİPİ BELGELENDİRMEKATEGORİSİ GEREKÇE
 
 
7.SOLUNUM SİSTEMİNİ KORUYUCU DONANIMLAR
 
7.1 Katı aerosollara, sıvı aerosollara ve gazlara *  karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar.
 
Atmosferden tam bir yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar.
 
Dalış yapmak için kullanılmak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar
 * Üretici, donanımın temel koruyucu özelliklerini, koruma süresini veya etkin korumanın bitiş tarihini belirtmek zorundadır. III
Hariç olanlar: (Kategori III’ün dışında kalanlar)
7.2 Silahlı Kuvvetler veya Emniyet Güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar. 0 2.1
7.3 Ameliyat Maskeleri *
* Maskeler, mikrop veya virüse karşı koruması durumunda kategori III’te yer alırlar. (Bu nedenle, tıbbi kullanımdan ziyade kişisel koruyucu donanımdırlar)  0 Tıbbi kullanım
 
7.4 Koruma sağlamayan kozmetik maskeler 0 KKD değil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KKD TİPİ BELGELENDİRMEKATEGORİSİ GEREKÇE
 
 
8. AYAK, BACAK VE KAYMAYA KARŞI KORUYUCU DONANIMLAR
 
8.1 Ayak ve bacağı korumak ve kaymayı engellemek üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş tüm donanımlar ve/veya (sabit ve ayrılabilir) aksesuarlar II
Hariç olanlar: (Kategori II’nin dışında kalanlar)
8.2 Tehlikeli voltajlı işlerde elektrik risklerine karşı koruma veya yüksek voltaja karşı yalıtım sağlamak üzere   tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. III 3.3.7
8.3 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar III 3.3.4
8.4 Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve  üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. III 3.3.5
8.5 Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sadece sınırlı koruma* sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.
* Üretici ürününün neye karşı koruma sağladığını ve ne kadar süre koruduğunu belirtecektir. III 3.3.3
8.6 Dış etkilere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş spor malzemesi (özellikle spor ayakkabıları) ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar I 3.1.5
8.7 Mesleki kullanımda olağanüstü veya aşırı olmayan hava koşullarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.
 
I 3.1.4
8.8 Özel ve/veya spor amaçlı kullanımda hava koşullarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar 0 2.3
8.9 Biyolojik kirlenme veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruma sağlayan donanımlar da dahil Silahlı Kuvvetler veya Güvenlik Güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar 0 2.1
8.10 Yürürken, koşarken v.s. darbe emen veya iyi bir tutunma veya denge* sağlayan bazı ayakkabılar özellikle spor ayakkabıları. Bu hususlar rahatı artırıcı olarak değerlendirilir.
* Futbol ve rugby botları ve koşu ayakkabıları bu gruba dahildir. 0 KKD değil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KKD TİPİ BELGELENDİRMEKATEGORİSİ GEREKÇE
 
9. EL VE KOL KORUYUCU DONANIMLAR
 
9.1 Kolu ve/veya eli korumak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş bütün donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. II
Hariç olanlar: (Kategori II dışında kalanlar)
9.2 Tehlikeli voltajlı işlerde elektrik risklerine karşı koruma veya yüksek voltaja karşı yalıtım sağlamak üzere   tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. III 3.3.7
9.3 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.
İtfaiyecilerin donanımları dahil. III 3.3.4
9.4 Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. III 3.3.5
9.5 Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sınırlı* koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.
* Üretici, ürünün neye karşı ve ne kadar süre koruma sağladığını belirtecektir. III 3.3.3
9.6 Mesleki olarak kullanılan zayıf temizlik malzemelerine (bulaşık, temizlik v.s.) karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. I 3.1.2
9.7 Etkileri yüzeysel mekanik hareketlere (dikişte iğne batması, bahçe işleri, kirli işler, spor v.s.) karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.
I 3.1.1
9.8 Mesleki kullanımda, 50 oC’yi geçen sıcaklıklara veya tehlikeli darbelere ve olağanüstü soğuk hava koşullarına maruz bırakmayan, sıcak parçaların mesleki olarak işlenmesinden doğan ısı ve risklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. I 3.1.3 ve 3.1.4
9.9 Sağlık tesislerinde tıbbi kullanım için eldivenler ve parmak koruyucuları. 0 Tıbbi Kullanım
9.10 Özel kullanımda nem, aşırı olmayan sıcak veya soğuğa karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş eldivenler. 0 2.3
9.11 Biyolojik kirlenme ve iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruma sağlayan donanımlar dahil, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. 0 2.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KKD TİPİ BELGELENDİRMEKATEGORİSİ GEREKÇE
 
10.BOĞULMAYI ÖNLEMEK VEYA CAN YELEĞİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ DONANIMLAR
 
10.1 Sadece sığ sularda kullanılan ve oyuncak olarak addedilmeyen yüzme gereçleri ve şişme can yeleği dahil, boğulmayı önlemek veya can yeleği olarak kullanılmak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm donanımlar. II
Hariç olanlar: (Kategori II dışında kalanlar)
10.2 Gemi ve uçak* yolcularınca acil durumlarda kullanılan can simitleri ve can yelekleri.
* Gemi ve uçak terimi; Yolcu uçaklarını ve IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Sözleşmelerine tabi deniz araçlarını belirtir. Balıkçılık, eğlence ve iş tekneleri dahil değildir. 0 2.4
 
 
KKD TİPİ BELGELENDİRMEKATEGORİSİ GEREKÇE
 
11. ELEKTRİKSEL RİSKLERE KARŞI KORUYUCU DONANIMLAR
 
11.1 Not: Elektriksel risklere karşı koruyucu donanımlar yukarıdaki tablolarda verilmiştir.
Hatırlatma: Tehlikeli voltaj; Alternatif akımda 50 volt, doğru akımda 75 volta eşit veya daha yüksek voltaj demektir. III 3.3.7
Hariç olanlar: (Kategori III dışında kalanlar)
11.2 Elle tutulan yalıtım araçları
0 KKD değil
 
 
Yürürlük
Madde 10- Bu Tebliğ, “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” ile birlikte 09/02/2005 tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 11- Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
 
 
 
 
 
EK
 
“KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ”NİN 
İLGİLİ HÜKÜMLERİ
 
1. KKD’nin Tanımı: (Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Madde 4-d) 
KKD (Kişisel Koruyucu Donanım): Kişisel Koruyucu Donanım, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi, ifade eder.
 
KKD aşağıdakileri de kapsar:
1.1 Kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş bir çok cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş bir donanımı, ifade eder. (KKD Yön.Md.4, 2 nci paragraf)
1.2 Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi, ifade eder. (KKD Yön.Md.4,  3 üncü paragraf)
1.3 KKD’nin rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçaları da KKD sayılır. (KKD Yön.Md.4,     4 üncü paragraf)
1.4 Tehlikeye maruziyet süresince kullanıcı tarafından sürekli olarak kullanılmayı veya giyilmeyi amaçlamasa da farklı bir ilave bir dış cihazla birleştirilmesi için KKD ile bağlantılı olarak piyasaya arz edilen herhangi bir sistemi, o cihazın bütünleyici bir parçası olarak kabul edilecektir. (KKD Yön.Md. 4, 5 inci paragraf)
 
2. KKD Yönetmeliğinin Kapsamı Dışında Olup, Bu Tebliğde Kategori-0 Olarak Atıfta Bulunulan KKD’ler:
Piyasaya arz, malların serbest dolaşımı ve güvenlik açısından bu Yönetmeliğin hedeflediği aynı amaçlar için çıkarılmış başka bir Yönetmeliğin kapsamında olan Kişisel Koruyucu Donanımlar ve EK-I’de belirtilen ürünler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.(KKD Yön.Md.2, 2 nci paragraf)
2.1 Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş Kişisel Koruyucu Donanımlar (miğferler, kalkanlar vb.) (EK-I, 1 inci şık)
2.2 Nefsi müdafaada kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar (aerosol kanisterleri, kişisel caydırıcı silahlar vb.) (EK-I, 2 nci şık)
2.3 Aşağıda belirtilen etkenlere karşı kişisel kullanım için tasarlanmış ve üretilmiş KKD’ler.
a) Olumsuz atmosferik koşullar (başlık, mevsimlik giysi, ayakkabı, şemsiye v.b.),
b) Islanma ve su (bulaşık eldivenleri vb.),
c) Isı (eldiven ve vb.) (EK-I, 3 üncü şık),
2.4 Uçak veya deniz araçlarında, kişilerin kurtarma ve korunması amacıyla imal edilen ve sürekli kullanılmayan KKD’ler.(EK-I, 4 üncü şık)
2.5 İki veya üç tekerlekli motorlu araç sürücüleri için başlıklar ve göz siperleri (EK-I,       5 inci şık)
 
 
 
 
 
 
3.KKD Yönetmeliği Kapsamında Olan Kategoriler:
3.1 Kategori-I Olarak Sınıflandırılan KKD’ler: Bu kategoriye giren KKD’ler kullanıcıyı, özellikle;
3.1.1 Yüzeysel mekanik etkiler (bahçıvan eldivenleri, dikiş yüksüğü v.b),
3.1.2 Zayıf ve etkisi kolayca geçebilen temizlik maddeleri (seyreltik deterjan çözeltileri ve benzeri çözeltilere karşı korunan eldivenler),
3.1.3 50 oC’nin üzerinde olmayan sıcak maddelerle çalışmalarda oluşan riskler veya tehlike yaratmayan diğer etkiler (mesleki işlerde kullanılan eldivenler, önlükler vb.),
3.1.4 Doğal atmosferik etkenler (bulaşıklar, mevsimlik elbiseler, ayakkabılar vb.),
3.1.5 Vücudun hayati bölgelerini etkileyen ve etkileri kalıcı lezyonlara neden olmayan küçük darbeler ve titreşimler (kafa derisini koruyan hafif baretler, eldivenler, hafif ayakkabılar vb.),
3.1.6 Güneş ışığı (güneş gözlükleri),
risklerine karşı korurlar.
 
3.2 Kategori-II Olarak Sınıflandırılan KKD’ler: Bu gruba kategori-I ve kategori-III’ün dışında kalan tüm KKD’ler girer.(KKD Yön.Md.12)
 
3.3 Kategori-III Olarak Sınıflandırılan KKD’ler: Bu kategoriye giren KKD’ler şunlardır:
3.3.1 Katı partikül ve sıvı aerosollardan veya tahriş edici, tehlikeli, zehirli ya da radyotoksik gazlardan korunmak için kullanılan filtreli solunum sistemi koruyucuları,
3.3.2 Su altına dalmada kullanılanları da içeren, atmosferden tam yalıtım sağlayan koruyucu solunum araçları,
3.3.3 Kimyasal maddelere veya iyonlaştırıcı radyasyona karşı sınırlı bir koruma sağlayan araçlar,
3.3.4 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılacak acil durum ekipmanları,
3.3.5 Eksi 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen düşük sıcaklıktaki ortamlarda kullanılacak acil durum ekipmanları,
3.3.6 Yüksekten düşmelere karşı kullanılan donanımlar,
3.3.7 Elektrik tehlikesi ve tehlikeli voltaja karşı veya yüksek gerilin işlerinde kullanılan yalıtıcı özellikli donanımlar.
 
  
whatsapp