KANUNLAR

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI

4703 SAYILI, ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN  (11.7.2001 Tarih ve 24459 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup; 11.1. 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı; ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi [devamı...]
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013 MADDE 1 – 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine “İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere [devamı...]
İŞ KANUNU

İŞ KANUNU

İŞ KANUNU ( DEĞİŞİKLER İŞLENDİ ) Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25134 4857 SAYILI İŞ KANUNU KABUL TARİHİ: 22.05.2003 RESMİ GAZETE TARİH VE SAYISI: 10.06.2003 / 25134 İŞ KANUNU  (26.05.2008 Değişiklikler İşlendi) Kanun No: 4857 Kabul Tarihi: 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı: 10.6.2003 - [devamı...]
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 BAŞLANGIÇ (Değişik: 23/7/1995-4121/1 md.)* Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O’nun [devamı...]
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Tarihi:24.04.1930 Sayısı:1593 R.G. Tarihi:06.05.1930 R.G. Sayısı:1489 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu  BİRİNCİ BAP  Sıhhi teşkilat  BİRİNCİ FASIL  Devlet hidematı sıhhiyesi ve sıhhi Merciler    Madde 1 - Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele etmek ve müstakbel neslin sıhhatli [devamı...]