İş yeri hekimliği nedir?

İşte hayat osgb olarak alanında uzman işyeri hekimlerimiz ile sizlere bir poliklinik hizmetinden farklı olarak gerçek bir işyeri hekimliği hizmeti sunuyoruz. Çünkü işyeri hekiminin asli görevi sanılanın aksine  poliklinik hizmetinden ziyade çalışanların sağlık şartlarının gözetimidir. Yasal olarak bakacak olursak işyeri hekimlerinin görev yetki ve sorumlulukları hakkındaki yönetmelikrte şu şekilde belirtilmiştir.:

Sağlık  gözetimi ve çalışma ortamı denetimi

Kişisel koruyucu donanımların seçimi

İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.

Çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini işyeri hekimi ile birlikte planlamak ve tamamlamak

İşyerinde ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirmek.

Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

işyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

 İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.

Çalışanların periyodik  ve işe giriş  muayenelerini gerçekleştirmek

 Siz de  firmanız için işyeri hekimini hizmetini İŞTE HAYAT OSGB’den almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

whatsapp