Acil durum planı nedir?

Acil durum:İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları ifade eder.

Acil durum planı ise;İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

İşyerinin tehlike sınıfı ne olursa olsun   işyerinizin  acil durum planının oluşturulması  yasal  bir zorunluluktur.

Hazırlanmış olan  acil durum planı ; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir

Tecrübeli uzman   kadromuz ile işyerinizin acil durum planını hazırlamak için hemen bizimle iletişime geçiniz.